1. Xây nhà nuôi dạy trẻ mồ côi

2. Tài trợ nâng cấp & xây mới nhà dột nát

3. Trồng cây thuốc Nam

4. Phòng khám thuốc Nam miễn phí

5. Trồng lại rừng trên các sườn núi tại Vạn Phước, Khánh Hoà

 

   
   
   
   
   
   
   
   
Galerie Photos

Projets | Historique | Comité | Contact | Information sur le site michel.moor@bluewin.ch
©2008 Michel Junod - Webmaster