Các dự án và thành tựu

 
 

 

  Các dự án đã hoàn thành trong năm 2008
 
   
  • Tài trợ xây mới lại 6 căn nhà và nâng cấp 8 căn nhà
  • Đóng học phí cho 15 em học sinh cấp 2
  • Đóng học phí cho hai sinh viên : 1 sinh viên của Tu Bông học năm thứ 2 Đại học Dược Thành phố HCM, 1 sinh viên của Đá Bàn học năm thứ 2 Đại học Thủy Sản Nha Trang
  • Phát 2 tấn gạo cho các hộ gia đình nghèo vào tháng 12-2008
  • Mua thêm một khu đất rộng 1'500 mét vuông dành cho dự án xây nhà nuôi dạy trẻ mồ côi
 
  Các dự án đã và đang thực hiện trong năm 2009
   
   
 • Tài trợ xây mới lại 11 căn nhà và nâng cấp 12 căn nhà
 • Đóng học phí cho 15 em học sinh cấp 2
 • Đóng học phí cho 8 sinh viên : 1 sinh viên của Tu Bông học năm thứ 3 Đại học Dược Thành phố HCM, 1 sinh viên học năm thứ 3 Đại học Thủy Sản Nha Trang và 8 vị tăng học Đại học Phật giáo Thành phố HCM và Huế
 • Phát 3.5 tấn gạo cho các hộ gia đình nghèo vào tháng 4-2009
 • Xây cầu Hương Sơ ở Huế
 • Khởi công xây móng nhà nuôi dạy trẻ mồ côi
 • Tài trợ 2 ca mổ tim cho các em bé nhà nghèo
 • Cứu trợ nạn nhân lụt ở Phú Yên vào tháng 11-2009
 
 

Kế hoạch tiếp tục trong năm tới 2010

   

   

   

 

   
   
   
   

 

     
   
Galerie Photos

Projets | Historique | Comité | Contact | Information sur le site michel.moor@bluewin.ch
©2008 Michel Junod - Webmaster